Anglisht

1
Avatar

Riad Morina

Pikë: 13441

2
Avatar

Blerim Bytyqi

Pikë: 13213

3
Avatar

Broz Lacinej

Pikë: 12757

RAVENNA, ITALY

4
Avatar

Lirim Bytyqi

Software Engineer

Pikë: 12754

5
Avatar

genta kukaj

Pikë: 12156

Shih më shumë

Kodim

1
Avatar

Arianit Hetemi

Web Developer, Graphic Designer

Pikë: 3623

Gjilan, Kosovë

2
Avatar

Qazim Rama

Pikë: 2961

Skenderaj , Kosovo

3
Avatar

Ardit Aliu

Web Developer at Almooc Innovation Center

Pikë: 2191

Gjilan, Kosova

4
Avatar

Lulzim Musliu

Pikë: 1392

Gjlan, Kosovë

5
Avatar

Ajshe Klinaku

Pikë: 1345

Vushtrri, Kosovo

Shih më shumë

Matematikë

1
Avatar

Lirim Bytyqi

Software Engineer

Pikë: 12040

2
Avatar

Taxhidin Kadiri

Pikë: 11730

3
Avatar

Florenca Spaho

Pikë: 6060

4
Avatar

Shkëlqim Muhadri

Pikë: 5250

5
Avatar

Ndriqim Muhadri

Pikë: 5190

Shih më shumë

Fizikë

1
Avatar

adnan kajtazi

Pikë: 3130

2
Avatar

Labinot Bajrami

Pikë: 2040

3
Avatar

zana misini

Pikë: 1990

4
Avatar

atdhetar zeqiri

Pikë: 1890

5
Avatar

Florenca Spaho

Pikë: 1870

Shih më shumë

Kimi

1
Avatar

zija bogdani

Pikë: 4820

2
Avatar

Elidon Bajrami

Pikë: 4550

3
Avatar

Arian Berisha

Pikë: 3940

4
Avatar

Ariana Shehu

Pikë: 3850

5
Avatar

naim ymeri

Pikë: 3780

Shih më shumë

Tik

1
Avatar

mirjeta seta

Pikë: 792

2
Avatar

Julian xheka

Pikë: 722

3
Avatar

Albin Sopaj

Pikë: 672

Malishevë, Kosovo

4
Avatar

Bujar Hamiti

Pikë: 650

5
Avatar

Albulena Gerguri

Pikë: 650

Shih më shumë