Albanian Massive Open Online Courses

Almooc.com ose Albanial MOOC është platformë edukative që bashkëpunon me profesorë të dalluar të botës shqiptare për t'ju ofruar klasë "online" të gjithëve FALAS. Në e parashikojmë një të ardhme ku çdokush të ketë qasje në edukim kualitativ. Ne kemi për qëllim që të fuqizojmë njerëzit me arsim që do ta përmirësojë jetën e tyre, të familjeve të tyre, dhe të komunitetit ku jetojnë ata.

Epokë e re e dijes

Almooc Cloud Zone

Zona juaj për trajnim të avancuar sipas kërkesës suaj.