Kontribo tani për të mirëmbajtur një edukim
FALAS për të gjithë!

Faleminderit për kontributin tuaj!

Çdo kontribut i juaj, pa marrë parasysh shumën, sjell vlerë për një edukim cilësor të shqiptarëve kudo që janë.


Ose ( Printo këtë faqe ):

Depononi shumën që dëshironi në llogarinë e EDUonGo, dega në Kosovë.

  1. 1

    EDUonGo SHPK
    Numri i llogarisë në euro: 1150190021000173
    Numri i llogarisë në dollar: 1150190021010261

  2. 2

    Pastaj, skano ose fotografo me telefonin tënd dokumentin që ta lëshon banka pas pagesës, dhe dërgoje në këtë email: kontribo@almooc.com

Stafi i Almooc do ta vlerësojë shumën e kontribimit dhe nëse ka nevojë do të kontaktojë me ju.

Edhe njëherë, faleminderit për kontribimin në të ardhmen e vendit tonë dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë.


Ku shpenzohet kontributi juaj?

Kontributi juaj shpenzohet në ndërtimin e klasëve të ardhshme dhe në mirëmbajtjen e shkollave online me platformën EDUonGo.

5 - 50 euro


Publikojmë emrin dhe mbiemrin (përveç anonimëve)

51 - 100 euro


Logo

101 - 500 euro


Logo + 144 words

501 - 1000 euro


Logo + 500 words article

1001+ euro


Logo + 144 words

Ndërto klasë për Almooc


Na kontakto në: info@almooc.com

Almooc Cloud Zone

Zona juaj për trajnim të avancuar sipas kërkesës suaj.