Anglisht

1
Avatar

Riad Morina

Pikë: 13441

2
Avatar

Blerim Bytyqi

Pikë: 13213

3
Avatar

Broz Lacinej

Pikë: 12757

RAVENNA, ITALY

4
Avatar

Lirim Bytyqi

Software Engineer

Pikë: 12754

5
Avatar

genta kukaj

Pikë: 12156

Shih më shumë

Kodim

1
Avatar

Arianit Hetemi

Web Developer, Graphic Designer

Pikë: 3623

Gjilan, Kosovë

2
Avatar

Qazim Rama

Pikë: 2961

Skenderaj , Kosovo

3
Avatar

Ardit Aliu

Web Developer at Almooc Innovation Center

Pikë: 2191

Gjilan, Kosova

4
Avatar

Lulzim Musliu

Pikë: 1392

Gjlan, Kosovë

5
Avatar

Ajshe Klinaku

Pikë: 1345

Vushtrri, Kosovo

Shih më shumë

Matematikë

1
Avatar

Lirim Bytyqi

Software Engineer

Pikë: 12090

2
Avatar

Taxhidin Kadiri

Pikë: 11730

3
Avatar

Florenca Spaho

Pikë: 6060

4
Avatar

Shkëlqim Muhadri

Pikë: 5250

5
Avatar

Ndriqim Muhadri

Pikë: 5240

Shih më shumë

Fizikë

1
Avatar

adnan kajtazi

Pikë: 3130

2
Avatar

zana misini

Pikë: 1990

3
Avatar

atdhetar zeqiri

Pikë: 1890

4
Avatar

Florenca Spaho

Pikë: 1870

5
Avatar

Eron Dauti

Pikë: 1610

Shih më shumë

Kimi

1
Avatar

zija bogdani

Pikë: 4320

2
Avatar

Arian Berisha

Pikë: 3850

3
Avatar

naim ymeri

Pikë: 3480

4
Avatar

Ariana Shehu

Pikë: 3310

5
Avatar

lorent uka

Pikë: 3050

Shih më shumë

Tik

1
Avatar

mirjeta seta

Pikë: 792

2
Avatar

Julian xheka

Pikë: 722

3
Avatar

Bujar Hamiti

Pikë: 650

4
Avatar

Valon Gashi

Pikë: 647

5
Avatar

Ahmet Murati

E gëzofshin Pavarësinë e Cunguar!

Pikë: 640

Shih më shumë